Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

THƯ VIỆN HUYỆN CÁI NƯỚC

Phone:  0780.831164
Email: thuviencainuoc@gmail.com