Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Những huy động chung

  - Không mang túi xách, cặp, sách, báo – tạp chí in vào phòng đọc (chấp nhận - sách, báo dạng photocopy).

  - Xuất trình thẻ đọc, chứng minh thư, giấy giới thiệu tại bộ phận thủ thư.

  - Chỉ đọc tại chỗ, không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, ra ngoài Thư viện.

  - Không cắt xén, xé trang tài liệu, khi phát hiện sách thiếu trang, yêu cầu báo ngay cho thủ thư, nếu không bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  - Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy từng mức độ sẽ có hình thức xử lý thích hợp: thu thẻ đọc, bồi thường, thông báo về cơ quan, trường học…hoặc truy tố trước pháp luật.

  - Không hút thuốc, chất dễ cháy nổ vào phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung.

  - Không nói chuyện riêng, không nghe điện thoại tại phòng đọc, yêu cầu điện thoại để chế độ rung.

  - Khi có nhu cầu photocopy tài liệu, cần liên hệ với thủ thư để được chỉ dẫn cụ thể.